2010 - itinerář

30.9. - 26.10. 2010

 

 30/09-02/10

 Praha - Dubai - Dilli - Kathmandu

 03-10-10

 Kathmandu - Thamel, Durbar Square, Pašupatináth (Bágmatí), Patan

 04-10-10

 Kathmandu - Pokhara

  Trek rezervací Annapúrna:

 05-10-10

 Pokhara - Phedi - Dhampus

 06-10-10

 Dhampus - Landruck

 07-10-10

 Landruck - Chhomrong

 08-10-10

 Chhomrong - Bamboo - Doban

 09-10-10

 Doban - Deorali - Machhapuchhare BC

 10-10-10

 Machhapuchhare BC - Annapúrna BC

 11-10-10

 Annapúrna BC - Bamboo

 12-10-10

 Bamboo - Chhomrong - Ghorapani

 13-10-10

 Ghorapani - Ghandruk

 14-10-10

 Ghandruk - Poon Hill, Chanarung

 15-10-10

 Chanarung - Naya Pul - busem Pokhara

 Konec treku

 16/10-17/10

 Pokhara - Phéva Tál, Pagoda míru

 18-10-10

 Busem Pokhara - Bándípur

 19-10-10

 Bándípur - Narayangadh - Sauraha

 20/10-22/10

 Sauraha - NP Chitwan, tyčový tanec kmene Tharu

 23-10-10

 busem Sauraha - Kathmandu

 24-10-10

 Kathmandu - Boudha, Svajambhu, Bhaktapur

 25/10-26/10

 Kathmandu - Dilli - Dubai - Praha

 

 nepal